വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതായിരിക്കാം, പക്ഷേ വിപണി കൂടുതൽ യുവത്വമായിരിക്കും

മഹാമാരിയുടെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ, എല്ലാ വ്യവസായത്തിനും, എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾക്കും, എല്ലാവർക്കും പോലും ഒരു പരീക്ഷണമാണ്.പല ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകളും ഭാരത്തിന് കീഴിലായി, എന്നാൽ വളർച്ചയുടെ പ്രവണതയെ പിടിച്ചുനിർത്തി കൂടുതൽ സംരംഭങ്ങൾ ആദ്യം ആക്രമിക്കാനുള്ള അവസരം മുതലെടുക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.സാനിറ്ററി വെയർ വ്യവസായം പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കാറ്റാലിസിസ്, പുനഃക്രമീകരണം, വിപണന രീതികളിലും മാറ്റം വരുത്തി.

വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതായിരിക്കാം, പക്ഷേ വിപണി കൂടുതൽ യുവത്വമുള്ളതായിരിക്കും-02

മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ, സംരംഭങ്ങളുടെ വികസന മാതൃക മാറി, സംരംഭകത്വത്തിൻ്റെയും തൊഴിലിൻ്റെയും പരിധി ഉയർന്നു.സംരംഭങ്ങൾക്ക് പുതിയ ചിന്തയും പുതിയ ചാലകശക്തിയും ആവശ്യമാണ്, യുവാക്കൾക്ക് വളരാനുള്ള മണ്ണ് നൽകുകയും വേണം.വളർന്നുവരുന്ന കുട്ടികളെപ്പോലെ അവർ പല തെറ്റുകളും വരുത്തിയേക്കാം, പക്ഷേ അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് തുടരാൻ തയ്യാറാണ്.പലരും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യമാണിത്.വിപണിയുടെ മഹത്വം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവർക്ക് വർത്തമാനകാലത്തിൻ്റെ പതനം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ അവർ കൂടുതൽ വികാരാധീനരും ക്ഷീണിതരുമാണ്.ആളുകളെപ്പോലെ സംരംഭങ്ങളും ഭാരിച്ച ഭാരം വഹിക്കുകയും വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠയും ആശയക്കുഴപ്പവും നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു.അതിനാൽ, സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ജീവനക്കാരുടെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ചിന്തയും ട്രാക്ക് രീതിയും മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.അതേസമയം, പ്രയാസകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കാൻ നമ്മുടെ ആന്തരിക കഴിവുകൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്.

കാലം കഴിയുന്തോറും വിപണി അതേപടി തുടരുന്നു.പുതിയ ചിന്തകൾക്കും പഴയ അനുഭവങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ വിഭജനങ്ങളുണ്ട്.കോർപ്പറേറ്റ് തന്ത്രവും മാനേജ്‌മെൻ്റും പരിശോധിക്കേണ്ടത് പഴയ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.പരമ്പരാഗത അനുഭവങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും വിഭവങ്ങളും ഇല്ലാത്ത, എന്നാൽ ഊർജ്ജവും ശാരീരിക ശക്തിയും പ്ലാസ്റ്റിറ്റിയും പുതിയ മാർഗങ്ങളുമുള്ള കൂടുതൽ യുവാക്കൾക്ക് വിപണി നൽകുക എന്നതാണ് ഭാവി.


പോസ്റ്റ് സമയം: ഫെബ്രുവരി-17-2023